Tomas av Aquino
Skrifter till uppbyggelse: från medeltiden. En samling af moralteologiska traktater på svenska författade af bl.a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertsdotter m.fl. Efter gamla handskrifter
1904–1905
36
bibl-103003
https://www.manuscripta.se/bibl/103003
https://www.manuscripta.se/bibl/103003.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-11

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift