Georg Stiernhielm
Wäst-Götha Laghbook, Vppå Den Stormechtigste ... Herr Carl then Ellofftes ... Befalning Vthaff ett off-gammalt MS:to som fins in Archivo Regni, medh flijt vthskrifvin, och i wisse Balkar, Flockar och §§. samman-fattat
Georg Stiernhielm
Stockholm
1663
87–88
bibl-102043
https://www.manuscripta.se/bibl/102043
https://www.manuscripta.se/bibl/102043.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk