Mot kåta pigor, ur norska lagen
Nu ligger kåna å palle, och wisar gump åth manne
Ligger kona å palle
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103770
https://www.manuscripta.se/work/103770
https://www.manuscripta.se/work/103770.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 28 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 68 Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk