(Hegvidus Johannis, kyrkoherde i Edsbro, begär att vissa sockenbor skall utslutas från nattvarden till dess de betalat vad de är skyldiga kyrkan i Edsbro)
SDHK 39378.
work-103528
https://www.manuscripta.se/work/103528
https://www.manuscripta.se/work/103528.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)