Domarregler: redaktion a ("västgötsk redaktion")
Hwar rätär domäri wil wärä. han skal hawä þriggiä handä naþir aff gudþi
Envar som rätt domare vill vara, han ska ha tre handa nåd av Gud, kunna skilja mellan rätt & orätt
SSGL, 1, Add. VI:12. Se N. Beckman, "Våra medeltida domareregler", ANF 34 (n.f. 30) (1918), s. 156-66.
Litterära texter. Prosaverk. Levnadsvishet och ordspråk (Geete: I.3.h. Åström: 1.1.3.9
work-102736
https://www.manuscripta.se/work/102736
https://www.manuscripta.se/work/102736.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk