Tomas av Aquino
Om synd mot den helige ande
ÄN tho at alzskons syndh är mothe gudhi
969
Slutar med två rimmade stycken, "Tio Guds bud (Precepta exodj. Inl: "Bed till en sann gud och hav honom kär")" och "Kristus lärdomar (Concilia Christi)". se respektive titlar.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102612
https://www.manuscripta.se/work/102612
https://www.manuscripta.se/work/102612.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift