Sju huvudsynder
Sanctus gregorius sigher Högffärdin är fyrafaal
966
Traktaten är egentligen ett tillägg till "Anvisning till självprövning och bikt", som i sin tur utgör kap. 12 och 13 av Ingeborg Gertsdotters "Råd om ett gudeligt leverne".
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102607
https://www.manuscripta.se/work/102607
https://www.manuscripta.se/work/102607.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift