Peregrinus (Conradus Hirsaugiensis)
Mathias Laurentii
Jungfruspegel
Äptherste aff christi fatighom C hälghom jomfrum N ok N at wnfaa hälgha äwärdhelikhetina glädhi
1473-1486
304
Översättaren Vadstenamunk. Latinska orignalet författat omkring 1100 av en anonym munk i benediktinerklostret Hirsau.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102588
https://www.manuscripta.se/work/102588
https://www.manuscripta.se/work/102588.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 8 Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii