Jöns Budde
Själens kloster
Själens andliga kloster
Aboten i siälenna closter är jdkeliken gudz närwarilse amine
1480
303
Denna allegori är ej öfvers. från Hugo de S:to Victore, hvars bok »De claustro animæ» ej har någon likhet med denna
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102585
https://www.manuscripta.se/work/102585
https://www.manuscripta.se/work/102585.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift