Parafras över fem Mose böcker
Pentateukparafrasen
ADam war förste man skapadhir aff iordh
301
85
Utgör en sammandragen öfvers. fr. latin af 5 Mose böcker med fortlöpande kommentar jämte historisk inledning (judafolkets historia) och tvänne afhandlingar (en bibel-filosofisk i början och en om Mose lag i slutet). Då intet utländskt orig. anträffats, har det förmodats att här torde föreligga en öfvers. af början till det nu förlorade latinska verket »Concordantia super totam bibliam», förf. af Birgittas biktfader m:r Mathias (d. omkr. 1350).
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102581
https://www.manuscripta.se/work/102581
https://www.manuscripta.se/work/102581.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 1 Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen)