Ingeborg Gertsdotter
Råd om ett gudeligt leverne: utdrag (råd 10 och början av råd 11)
950
Vadstena-abedissans 14 råd om ett gudeligt leverne, givna kung Kristian I, hennes systerson. (Jfr "Anvisning till självprövning och bikt", "Om sju huvudsynder" och "Om rannsakan och skrift i tio Guds budord".)
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102571
https://www.manuscripta.se/work/102571
https://www.manuscripta.se/work/102571.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift