Vadstena klosterregel 1451
Uaar herra oc frelsare ihesus christus werdhughadhes j thessom ytersta werldinna timom
275
"Utgör en vidlyftig omredigering af Salvatorsregeln — se N:o 250 — med tillägg bl. a. af regler för intagning af noviser; slutar med biskop Nils' i Linköping stadfästelseurkund af 1452. Om stadgan för Vadstena klosters syssloman, ett utdrag ur och bearb. af ett kapitel ur ofvanstående, se [Fornsvensk bibliografi] afd: II, 8".
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101628
https://www.manuscripta.se/work/101628
https://www.manuscripta.se/work/101628.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster