Birger Gregersson
Officium Sanctae Birgittae (Horae Sanctae Birgittae)
Horae de beata Birgitta matre nostra
Domine labia. Et os meum.
Henrik Schück, "Rosa Rorans. Ett Birgittaofficium", Meddelanden från det litteraturhistoriska seminariet i Lund II, LUÅ 1891-92 (Lund 1892-1893) s. 29-53. Jfr Dreves, Guido Maria (red.), Analecta hymnica medii aevi 25, nr 75.
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101594
https://www.manuscripta.se/work/101594
https://www.manuscripta.se/work/101594.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)