Traktat om sju sakrament
268
Den svenska texten är oberoende av den latinska traktaten "De septem sacramentis". Se Andrén, Carl-Gustaf, De septem sacramentis: en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 = Eine Sakramentsauslegung aus dem Kloster Vadstena von etwa 1400, Bibliotheca theologiae practicae 15, Lund, 1963.
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101516
https://www.manuscripta.se/work/101516
https://www.manuscripta.se/work/101516.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor