[Ingeborg Gertsdotter]
Anvisning till självprövning och bikt
FÄm äru menniskionna yterme[r] sinne som är smaka
244
Råd 12 och 13 i Ingeborg Gertsdotters "Råd till ett gudeligt leverne", jämte ett tillägg. Tillägget utgörs av traktaterna "Om sju huvudsynder" och "Om rannsakan och skrift i tio Guds budord".
Litterära texter. Prosaverk. Kyrko- och klosterbruk (med klosterregler). Enskilda skrifter (Geete: I.3.d.b. Åström: 1.1.3.4.2
work-101445
https://www.manuscripta.se/work/101445
https://www.manuscripta.se/work/101445.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift