Henrik Tidemansson? (Henricus Tidemanni)
Kristi lärdomar
Concilia Christi
Widhersägh egith vilia och fränder
Vedersäg inte någons önskan eller dina fäder
849
40
Litterära texter. Rimverk. Andliga kväden (med psalmer, rimmade böner o. d.). Till Kristus, Jungfru Maria och helgonen (Geete: I.2.b.a. Åström: 1.1.2.2.1
work-100044
https://www.manuscripta.se/work/100044
https://www.manuscripta.se/work/100044.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift