Robert Geete
Svenska kyrkobruk under medeltiden: en samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. Efter gamla handskrifter
Robert Geete
1900
33
352–356
bibl-102967
https://www.manuscripta.se/bibl/102967
https://www.manuscripta.se/bibl/102967.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift