Carl Ferdinand Lindström
Wadstena kloster-reglor: efter gamla handskrifter
Carl Ferdinand Lindström
1845
4
1–47
bibl-102593
https://www.manuscripta.se/bibl/102593
https://www.manuscripta.se/bibl/102593.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster