Collin, H. S. o. Schlyter, C. J.
1. Vestgötalagen
Collin, H. S. och Schlyter, C. J.
Stockholm
1827
1
292–294
bibl-102162
https://www.manuscripta.se/bibl/102162
https://www.manuscripta.se/bibl/102162.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk