Eric Burman
Almanach för skått-åhret efter Christi födelse, 1728. Och til Stockholms horizont stäld. Hwarhos, utom de wanliga underrättelserna, bifoges månens vpp- och nedergång för hwar dag, uti timmar och fjärdedelar;
Norkiöping
1727
bibl-102091
https://www.manuscripta.se/bibl/102091
https://www.manuscripta.se/bibl/102091.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok