Eric Burman
Almanach för skått-åhret efter Christi födelse, 1728. Och til Stockholms horizont stäld. Hwarhos, utom de wanliga underrättelserna, bifoges månens vpp- och nedergång för hwar dag, uti timmar och fjärdedelar; samt kårtt uttåg af de heliga människjors historier, hwilkas namn i calendario införde blifwit Almanach för 1728
Norkiöping
1727
bibl-100463
https://www.manuscripta.se/bibl/100463
https://www.manuscripta.se/bibl/100463.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading