Johannes Hadorphius
Twå gambla Swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Svea och Götha konungar, förste gång vplagd åhr 1615. Then andra widlyftigh, och beskrifwer tiugu twå konungars lefwerne och bedriffter, til en deel tryckt åhr 1616, ; 1
Johann. Fred. Peringskiöld
Stockholm: Nicol. Wankijff
1674
1
586–594
bibl-102052
https://www.manuscripta.se/bibl/102052
https://www.manuscripta.se/bibl/102052.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket D 2 Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor