Twå gambla Swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Svea och Götha konungar, förste gång vplagd åhr 1615. Then andra widlyftigh, och beskrifwer tiugu twå konungars lefwerne och bedriffter, til en deel tryckt åhr 1616, ; 1 bägge aff Joh. Messenio. Nu på nytt vplagde medh andre delen aff then vidlyfftige Rijm-krönikan. Ther hoos variæ lectiones aff andre codicibus äre tillagde […] Twå gambla Swenske rijm-krönikor
Johann. Fred. Peringskiöld
Stockholm: Nicol. Wankijff
1674
1
bibl-100446
https://www.manuscripta.se/bibl/100446
https://www.manuscripta.se/bibl/100446.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading