Georg Stiernhielm
Wäst-Götha Laghbook, Vppå Den Stormechtigste ... Herr Carl then Ellofftes ... Befalning Vthaff ett off-gammalt MS:to som fins in Archivo Regni, medh flijt vthskrifvin, och i wisse Balkar, Flockar och §§. samman-fattat
Georg Stiernhielm
Stockholm
1663
96–97
bibl-102039
https://www.manuscripta.se/bibl/102039
https://www.manuscripta.se/bibl/102039.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis