Articuli synodales domini Svenonis episcopi Scarensis. (Synodalstatuter av biskop Sven.) [1437-48]
Primo quod sacrosanctum corpus dominicum conservetur cum cautela, nec tamen nimis diu timore
[1437-1448]
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 16, s. 71-72. Texten tillkommen 1441-48 enl. Gummerus a.a.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103931
https://www.manuscripta.se/work/103931
https://www.manuscripta.se/work/103931.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk