Statuta Svenonis dei gracia episcopi Scarensis super Daliam. (Stadga för Dalsland av biskop Sven.) 1437
In nomine domini amen. Nos Sweno dei gracia episcopus Scarensis constare volumus, quod anno
1437[0520-0525]
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 15, s. 69-71.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103929
https://www.manuscripta.se/work/103929
https://www.manuscripta.se/work/103929.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk