Statuta Arbogensia. Inc.: "Anno a natiuitate eiusdem Mcdxxiij" (Provincialsynoden i Arboga med kung Magnus stadga mot ocker 1344 27/6 (DS. 3797).) Arboga 8 januari 1423
Jn nomine domini Amen Anno a natiuitate eiusdem Mcdxxiij xviii die mensis ianuarj arbogis
14230108
SDHK 20006. Reuterdahl, Statuta synodalia (1841), s. 117-119 efter Peringskölds avskrift, UUB E 35. Gummerus, Synodalstatuter (1902), s. 5-6.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103928
https://www.manuscripta.se/work/103928
https://www.manuscripta.se/work/103928.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 57 Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk