Statuta provincialia [Arbogensia referata.] (Provincialsynoden i Arboga, referat) [1396]
Nullus benedicat nupcias in temporibus a iure prohibitis sub pena priuacionis officii missalis
[1396]
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 2, s. 27-29. Jfr SSGL 1, IV.21:116-127 (annan, större redaktion).
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103924
https://www.manuscripta.se/work/103924
https://www.manuscripta.se/work/103924.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk