Statuta concilii Telgensis: additamentum. (Provincialsynoden i Tälje: tillägg) 1279 (DS. 692)
[fördelning av offer i de fall mässan celebreras av annan än prästen]
Gummerus, Synodalstatuter (1902), s. 1: "ett stycke, som felas i andra handskrifter".
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103915
https://www.manuscripta.se/work/103915
https://www.manuscripta.se/work/103915.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk