[Guilelmus] Sabinensis episcopus (Vilhelm av Sabina)
Litterae circa synodum Skenningensem. Inc.: "Dilectis in christo" (Skänninge mötes beslut.) 1 mars 1248 (jämför DS. 359)
Dilectis in christo fratribus omnibus in regno suechie
12480301
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103910
https://www.manuscripta.se/work/103910
https://www.manuscripta.se/work/103910.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk