In provasta tingh observandum (Detta ransakas på prostetinget, latin)
In provasta tingh observandum
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103898
https://www.manuscripta.se/work/103898
https://www.manuscripta.se/work/103898.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk