Gustav I:s gårdsrätt, Uppsala 16 oktober 1544
WJi Göstaf medh Gudhs nåde, […] Göre witterligitt, at oppå thet eblandh wore Hofffindare
1544
Lagar, rätter och stadgar. Gårdsrätter (Geete: II.5. Åström: 1.2.5
work-103848
https://www.manuscripta.se/work/103848
https://www.manuscripta.se/work/103848.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk