[Olaus Petri]
En liten undervisning eller uttydning på några gamla ord som finns uti lagböckerna och är nu icke uti dagligt bruk (Glossarium juris)
Av kungabalken. Öd eller öde, det är ägor, possessiones och kallas Uppsala öde
[1530-1535]
Se J. E. Almquist, Tvenne förut otryckta juridiska skrifter av Olavus Petri (Lychnos, 1937).
Litterära texter. Prosaverk. Ordsamlingar och glossor (Geete: I.3.l. Åström: 1.1.3.12
work-103705
https://www.manuscripta.se/work/103705
https://www.manuscripta.se/work/103705.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk