Linköpingbiskopen Nils stadga för Vadstena klosters ekonomi av år 1443 7/10
1085
Texten i Cod. Ups. C.74., ursprungligen ordagrant stämmande m texten i Cod. Ups. C.46., har ändrats i enlighet med stadgan av år 1451, eller möjligen utgjort den senares koncept.
Lagar, rätter och stadgar. Diverse stadgar (Geete: II.8. Åström: 1.2.8
work-103573
https://www.manuscripta.se/work/103573
https://www.manuscripta.se/work/103573.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 46 Vadstena klosters privilegiebok
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster