Biskop Nils stadga för Vadstena klosters syssloman, gårdsmästare m.fl. 1451
597
1092
Datering efter Vadstena klosterregel, stadfäst av biskop Nils 1452, i Cod. Havn. St. Kongl. Saml. Thott N:o 600. Jfr stadgan från 1443.
Lagar, rätter och stadgar. Diverse stadgar (Geete: II.8. Åström: 1.2.8
work-103571
https://www.manuscripta.se/work/103571
https://www.manuscripta.se/work/103571.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster