(Förteckning över brott som medför uteslutning från nattvarden, latin)
Nullus inconfessus accedat ad percepcionem corporis domini
Ista pronuncientur in quadragesima in qualibet dominica. Nullus inconfessus accedat ad percepcionem
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 20, s. 76-77. Jfr Reuterdahl, Statuta synodalia (1841), s. 73-74.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103485
https://www.manuscripta.se/work/103485
https://www.manuscripta.se/work/103485.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk