Notule de modo officii (Anvisningar för prästtjänstgöring 1)
Sciendum circa textum canonis est quod VII sunt, que attenduntur in sacramento altaris
Sciendum circa textum canonis est quod VII sunt, que attenduntur in sacramento altaris
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 21. s. 77-79.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103483
https://www.manuscripta.se/work/103483
https://www.manuscripta.se/work/103483.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk