Statuta synodalia Scarensia. Inc.: "Deliberacione prehabita" (Synodalstatuter från Skara stift, odaterade)
Deliberacione prehabita cum capitulo nostro ordinamus, quod rectores ecclesiarum dilapidantes bona
Gummerus, Synodalstatuter (1902), nr 18, s. 74-75.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103481
https://www.manuscripta.se/work/103481
https://www.manuscripta.se/work/103481.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk