Erik Magnussons stadga "om flock och samnad" mot fogde. 1357 (DS. 5823)
13571125
473
Härpå bygger Magnus Erikssons Stadslag Kungsbalken 26. och Edsöresbalken 27. (se SSGL, 11, s. IV), samt KrLL Add.B.6. Jfr dock Holmbäck/Wessén, Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning, s. LXXIII-LXXVIII, XCII-XCIII.
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-103386
https://www.manuscripta.se/work/103386
https://www.manuscripta.se/work/103386.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk