Hamnskrå (närmast en fiskeristadga), Huvudskär, S. Bartolomeus dag (24/8) 1450
Här begynnom Wij Denne Skråå , Och effter Gudz Rättwijsa vthkräfwer af menniskiom här på Jorderijke
14500824
434
1038
142
Av red. 2 finns flera avskrifter av en förkortad version (37-40 punkter), tryckt flera gånger in 4:o (u.o., u.å) under senare hälften av 1600-talet.
Lagar, rätter och stadgar. Gillestadgar, skråordningar. Skråordningar (Geete: II.6.c. Åström: 1.2.6.3
work-103341
https://www.manuscripta.se/work/103341
https://www.manuscripta.se/work/103341.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk