[Olaus Petri]
Magnus Erikssons stadslag: Företal med kommentar
Thett pläger wara ett almennligit sätt
Det plägar vara ett allmänneligt sätt, att den som någon bok
[t. 1527]
Utgåva: Olavus Petri, Samlade skrifter, band 4.
Lagar, rätter och stadgar. Stadslagar (Geete: II.4. Åström: 1.2.4
work-103300
https://www.manuscripta.se/work/103300
https://www.manuscripta.se/work/103300.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag