Upplandslagen: Kyrkobalken 15:8 (åtal för släktskapsbrott)
Nu hawär man þyþi lagh mäþ fä nokro
Nu har man tidelag med något fä
Lagar, rätter och stadgar. Landskapslagar (Geete: II.2. Åström: 1.2.2
work-103001
https://www.manuscripta.se/work/103001
https://www.manuscripta.se/work/103001.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk