Upplandslagen: Kyrkobalken 7:2 (tionde)
Nu läghir läghu dränger sik iorþ
Nu lejer legodräng sig jord
Lagar, rätter och stadgar. Landskapslagar (Geete: II.2. Åström: 1.2.2
work-102999
https://www.manuscripta.se/work/102999
https://www.manuscripta.se/work/102999.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk