Södermannalagen: Företal
Guþ alzwaldughær scapare himils ok iorþæ ok alz þæs þær innan ær han gaf fyrste lagh
Gud allsmäktig, skapare av himmel och jord och av allt som däruti är
Lagar, rätter och stadgar. Landskapslagar (Geete: II.2. Åström: 1.2.2
work-102940
https://www.manuscripta.se/work/102940
https://www.manuscripta.se/work/102940.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 25 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk