Peder Månsson
Konstbok
Peder Månssons Konstbok, innehållande strödda samlingar i teknologi och farmakologi
377
1009
P. Månsson efterlemnade tre böcker af hithörande anteckningar,hvilka böcker han själf betecknade med sign. A, B och C; af dessa finnes numera blott en, C (= ofvanstående), kvar. Källorna, som begagnats, äro ej närmare kända.
Litterära texter. Prosaverk. Ekonomi och teknologi. Enskilda skrifter (Geete: I.3.k.b. Åström: 1.1.3.11.2
work-102856
https://www.manuscripta.se/work/102856
https://www.manuscripta.se/work/102856.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket X 502 Peder Månssons Liber B