Peder Månsson
Om klockor
Om klockors vidd och rymd eller proportion av deras vikt
376
1008
Litterära texter. Prosaverk. Ekonomi och teknologi. Enskilda skrifter (Geete: I.3.k.b. Åström: 1.1.3.11.2
work-102855
https://www.manuscripta.se/work/102855
https://www.manuscripta.se/work/102855.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket X 501 Peder Månssons Liber A