Månen och himmelstecknen
Månens ställning till de tolv himmelstecknen och därav beroende inflytelser
Tha manen [är] jnnen thette tekn
366
Litterära texter. Prosaverk. Medicin med besvärjelser och prognostica. Enskilda skrifter (Geete: I.3.i.b. Åström: 1.1.3.10.2
work-102821
https://www.manuscripta.se/work/102821
https://www.manuscripta.se/work/102821.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok