Läkedomsråd: För får och getter som får sot och skabb
Jtem tagh iij skepper salth
"För får och getter som får sot och skabb"
Litterära texter. Prosaverk. Medicin med besvärjelser och prognostica. Enskilda skrifter (Geete: I.3.i.b. Åström: 1.1.3.10.2
work-102802
https://www.manuscripta.se/work/102802
https://www.manuscripta.se/work/102802.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok