Besvärjelse för blodstillan
Wor herre ihesus christus hengde vppo korsit bwnden
För blodstillan: Vår herre Jesus Kristus hängde uppå korset bunden…
Litterära texter. Prosaverk. Medicin med besvärjelser och prognostica. Enskilda skrifter (Geete: I.3.i.b. Åström: 1.1.3.10.2
work-102781
https://www.manuscripta.se/work/102781
https://www.manuscripta.se/work/102781.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok