Domarregler
Om domare
Envar som rätt domare vill vara, han skall ha tre slags nåd av Gud
351
994
98
Jfr följande nummer. Upptagna är här handskrifter som inte behandlats i N. Beckman, "Våra medeltida domareregler", ANF 34 (n.f. 30) (1918), s. 156-66.
Litterära texter. Prosaverk. Levnadsvishet och ordspråk (Geete: I.3.h. Åström: 1.1.3.9
work-102735
https://www.manuscripta.se/work/102735
https://www.manuscripta.se/work/102735.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 23 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk